Mã SP Hình Mô tả ngắn Thông số kỹ thuật Nhà SX Số lượng Giá (VND)
1593PGY Hộp nhựa ABS 1593P của Hammond. BOX ABS 3.62X2.62X1.10" GREY Hammond Manufacturing 10 90,000
1593QGY Hộp nhựa ABS 1593Q của Hammond. BOX ABS 4.41X2.62X1.10" GREY Hammond Manufacturing 0 150,000
1593XGY Hộp nhựa ABS 1593X của Hammond. BOX ABS 5.52X2.61X1.10" GREY Hammond Manufacturing 5 200,000
DMB-4771 Hộp nhựa ABS của Bud Industries. BOX PLAS 2.10X3.55X2.26 GREY Bud Industries 10 150,000
DMB-4770 Hộp nhựa ABS của Bud Industries. BOX PLAS 1.43X3.55X2.26 GREY Bud Industries 20 120,000
1593YGY Hộp nhựa ABS 1593Y của Hammond. BOX ABS 5.51 x 2.60 x 1.10" GREY Hammond Manufacturing 10 200,000