Mã SP Hình Mô tả ngắn Thông số kỹ thuật Nhà SX Số lượng Giá (VND)
3590S-2-103L BOURNS Potentiometer 3590S 10 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 60 150,000
3590S-6-202L BOURNS Potentiometer 3590S 2 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 5 500,000
3590S-6-502L BOURNS Potentiometer 3590S 5 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 5 500,000
3590S-6-102L BOURNS Potentiometer 3590S 1 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 5 500,000
3590S-6-103L BOURNS Potentiometer 3590S 10 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 5 500,000
3590S-2-502L BOURNS Potentiometer 3590S 5 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 50 150,000
3590S-2-102L BOURNS Potentiometer 3590S 1 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 29 150,000
3590S-2-202L BOURNS Potentiometer 3590S 2 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 40 150,000
H-22-6A BOURNS DIAL/KNOB FOR 3590S Shaft size 0.25" (6.35mm), 15-turns BOURNS Inc. 20 180,000
PV36W202C01B00 MURATA Trimmers 2 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 10 30,000
PV36W102C01B00 MURATA Trimmers 1 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 0 30,000
PV36W502C01B00 MURATA Trimmers 5 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 8 30,000
PV36W103C01B00 MURATA Trimmers 10 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 10 30,000
PV36W503C01B00 MURATA Trimmers 50 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 10 30,000
PV36W104C01B00 MURATA Trimmers 100 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 10 30,000
PV36W203C01B00 MURATA Trimmers 20 Kohm, 0.5W, ±10%, 25-turns BOURNS Inc. 6 30,000
RV24YN20SB102 TOCOS Potentiometer RV24 1 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 100 80,000
RA25Y20SB102 TOCOS Potentiometer RA25Y 1 Kohm, 1.2 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 10 0
RA25Y20SB502 TOCOS Potentiometer RA25Y 5 Kohm, 1.2 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 5 0
RA25Y20SB103 TOCOS Potentiometer RA25Y 10 Kohm, 1.2 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 10 0
RA30Y20SB102 TOCOS Potentiometer RA30 1 Kohm, 2.5 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 10 0
RA30Y20SB502 TOCOS Potentiometer RA30 5 Kohm, 2.5 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 10 0
RA30Y20SB103 TOCOS Potentiometer RA30 10 Kohm, 2.5 W, ±10%, single-turns, Wirewound Element TOCOS Electric Ltd. 10 0
RV24YN20SB103 TOCOS Potentiometer RV24 10 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 100 80,000
RV24YN20SB104 TOCOS Potentiometer RV24 100 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 10 80,000
RV24YN20SB503 TOCOS Potentiometer RV24 50 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 10 80,000
3590S-2-201L BOURNS Potentiometer 3590S 200 Ohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 10 150,000
3590S-2-501L BOURNS Potentiometer 3590S 500 Ohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 10 150,000
3590S-2-104L BOURNS Potentiometer 3590S 100 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 20 150,000
RV30YN20SB102 TOCOS Potentiometer RV30 1 Kohm, Max 1W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 20 90,000
RV30YN20SB202 TOCOS Potentiometer RV30 2 Kohm, Max 1W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 10 90,000
RV30YN20SB502 TOCOS Potentiometer RV30 5 Kohm, Max 1W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 20 90,000
RV30YN20SB103 TOCOS Potentiometer RV30 10 Kohm, Max 1W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 20 90,000
RV24YN20SB502 TOCOS Potentiometer RV24 5 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 50 80,000
3590S-2-503L BOURNS Potentiometer 3590S 50 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 10 150,000
3590S-2-203L BOURNS Potentiometer 3590S 20 Kohm, 2W, ±5%, 10-turns BOURNS Inc. 10 150,000
H-46-6A BOURNS DIAL/KNOB FOR 3590S COUNTING DIAL 0-20 TURNS Shaft size 0.250" (6.35mm) BOURNS Inc. 0 650,000
RB DIAL-1-13/16" 15-TURN 1/4" SHAFT 0.250" (6.35mm) Shaft Size 15 Turn Plastic Scale Dial TT Electronics 5 750,000
RV24YN20SB202 TOCOS Potentiometer RV24 2 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 100 80,000
RV24YN20SB302 TOCOS Potentiometer RV24 3 Kohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 10 80,000
RV24YN20SB201 TOCOS Potentiometer RV24 200 ohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 20 80,000
WX112(050) 4K7 Microfire Potentiometer WX112(050) 4.7K ohm, 5W, ±5%, single-turns Microfire 10 70,000
WX112(050) 10K Microfire Potentiometer WX112(050) 10K ohm, 5W, ±5%, single-turns Microfire 10 70,000
WX112(050) 1K Microfire Potentiometer WX112(050) 1K ohm, 5W, ±5%, single-turns Microfire 10 70,000
WTH(118)-2W-1K Microfire Potentiometer WTH(118) 2W 1K ohm, 2W, ±5%, single-turns Microfire 100 20,000
WTH(118)-2W-4.7K Microfire Potentiometer WTH(118) 2W 4.7K ohm, 2W, ±5%, single-turns Microfire 100 20,000
WTH(118)-2W-10K Microfire Potentiometer WTH(118) 2W 10K ohm, 2W, ±5%, single-turns Microfire 100 20,000
RV24YN20SB501 TOCOS Potentiometer RV24 500 ohm, 0.25W, ±10%, single-turns TOCOS Electric Ltd. 20 80,000