Mã SP Hình Mô tả ngắn Thông số kỹ thuật Nhà SX Số lượng Giá (VND)
LV 25-P VOLTAGE TRANSDUCER CLOSED LOOP 10MA LEM 2 1,400,000
VL-CM-SP420 4-20mA Splitters, DIN rail 1 Input 4-20mA, 2 Output 4-20mA Vinh Linh Ltd. 10 1,500,000
VL-CM-VI420 4-20mA Converter, DIN rail Input 0-5V/0-10V Output 4-20mA Vinh Linh Ltd. 10 1,500,000
HY 50-P SENSOR CURRENT HALL 50A AC/DC Current Sensor 50A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module 2 500,000